Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ – Β Κύκλος

piraeusbank.gr

Σε συνέχεια της μεγάλης απήχησης του προγράμματος Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ που ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2018, ανακοινώθηκε η έναρξη του Β’ κύκλου με στόχο την περαιτέρω τόνωση της εγχώριας οικονομίας και την στήριξη των πολιτών για την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών τους.

Η Τράπεζα Πειραιώς με προτεραιότητα στις δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και ενίσχυσης των ελληνικών νοικοκυριών, συμμετείχε δυναμικά στην ένταξη όσο το δυνατό περισσότερων αιτημάτων τόσο στο «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον Ι», όσο και στον Α’ κύκλο του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ». Τα οφέλη των πελατών είναι αρκετά, καθώς με τη βελτίωση του ενεργειακού αποτυπώματος της οικίας τους, μειώνονται τα λειτουργικά έξοδα, ενώ παράλληλα αυξάνεται η εμπορική αξία του ακινήτου και όλα αυτά με τους ευνοϊκότερους όρους.

Η Τράπεζα Πειραιώς έχοντας κατακτήσει ηγετικό μερίδιο περίπου 45% στις χορηγήσεις δανείων στο πλαίσιο του Α’ κύκλου του προγράμματος, συμμετέχει ενεργά και στον Β’ κύκλο αξιοποιώντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία της. Με τον τρόπο αυτό συμβάλει στην περαιτέρω ενίσχυση του Προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΙΙ» και στην ενδυνάμωση της ελληνικής οικονομίας.

Το Πρόγραμμα αποτελεί μία πρωτοβουλία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 με τη συνολική Δημόσια Δαπάνη του προγράμματος να ανέρχεται σε € 778,01 εκατ.

Οι αιτήσεις ένταξης στο πρόγραμμα και λήψης δανείου θα υποβάλλονται, όπως και στον Α’ κύκλο του προγράμματος, ηλεκτρονικά και αποκλειστικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) του προγράμματος στην επίσημη διαδικτυακή πύλη http://exoikonomisi.ypen.gr., διαδοχικά ανά Περιφέρεια ως κάτωθι (όπως έχουν ανακοινωθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας και περιλαμβάνονται στο ΦΕΚ 2583Β/27-06-2019):

Περιφέρεια Έναρξη υποβολής
Αιτήσεων δανείων
 Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου,  Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας Από 16.09.2019
 Δυτικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων, Στερεάς Ελλάδας,    Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Κρήτης Από 19.09.2019
 Αττικής, Νοτίου Αιγαίου Από 23.09.2019

Πέραν της επιχορήγησης, παρέχεται στους ιδιοκτήτες κατοικιών η δυνατότητα κάλυψης του κόστους των απαιτούμενων παρεμβάσεων είτε με δανεισμό είτε/και με ίδια κεφάλαια

Αναλυτικά οι παροχές του προγράμματος είναι οι ακόλουθες:

 • Επιχορήγηση που μπορεί να ανέλθει στο 70% του επιλέξιμου προϋπολογισμού
 • Κάλυψη κόστους ενεργειακών επιθεωρήσεων και συμβούλου έργου
 • Δυνατότητα λήψης άτοκου δανείου

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα με εμπράγματο δικαίωμα στην κατοικία που θα ενταχθεί, χωρίς εισοδηματικούς περιορισμούς.

Βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται ώστε να ενταχθεί η κατοικία στο πρόγραμμα είναι να:

 • χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.
 • υφίσταται νόμιμα, δηλαδή να διαθέτει οικοδομική άδεια ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο.
 • έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την 26/11/2017, σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ
 • μην έχει κριθεί κατεδαφιστέα.

Ο προϋπολογισμός των παρεμβάσεων, δύναται να ανέλθει έως και τις €25.000 και οι εργασίες που χρηματοδοτούνται είναι οι κάτωθι:

 • Αντικατάσταση κουφωμάτων
 • Τοποθέτηση/αναβάθμιση θερμομόνωσης
 • Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης
 • Σύστημα ΖΝΧ με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)

Παράλληλα, η Τράπεζα Πειραιώς προσφέρει σε όσους την επιλέξουν για τη δανειοδότησή τους:

 • Δώρο 10.000 yellows με την εκταμίευση του δανείου τους εφόσον είναι εγγεγραμμένα μέλη του προγράμματος επιβράβευσης yellow
 • Κάλυψη πρόσθετων «πράσινων» δαπανών που δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα (π.χ. αγορά οικοσκευών υψηλής ενεργειακής κλάσης) ή υπερβαίνουν τον επιλέξιμο προϋπολογισμό, με τη χορήγηση χαμηλότοκου green καταναλωτικού ή επισκευαστικού δανείου με ευνοϊκούς όρους. Επιπλέον, αν ο πελάτης επιθυμεί να πραγματοποιήσει επιπλέον εργασίες (π.χ. αλλαγή κάγκελων, ανακαίνιση μπάνιου), δίνεται η δυνατότητα χορήγησης επιπλέον ρευστότητας για εργασίες ανακαίνισης.
 • Άμεση υποστήριξη σχετικά με την παροχή διευκρινίσεων/ επίλυση αποριών και συνεχή καθοδήγηση, μέσω όλων των Καταστημάτων του Δικτύου της, στην ιστοσελίδα www.piraeusbank.gr/exoikonomisi, αλλά και της υπηρεσίας Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης της Τράπεζας (18 28 38 από σταθερό και 210 32 88 000 από κινητό ή από το εξωτερικό).

Επιπλέον, οι ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε επαγγέλματα που σχετίζονται με τις επιλέξιμες δαπάνες της Δράσης, μπορούν να απευθυνθούν στην Τράπεζα Πειραιώς για να αιτηθούν χρηματοδότηση, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στην αυξημένη ζήτηση που θα προκύψει από την ενεργοποίηση του Β’ κύκλου του προγράμματος Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ.

Share this

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ

CO