Η Τράπεζα Πειραιώς στη συνάντηση των Υπουργών Περιβάλλοντος των G7

piraeusbank.gr

Με θέμα την αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων μέσω της προστασίας της βιοποικιλότητας και του κλίματος πραγματοποιήθηκε στις 5 και 6 Μαΐου στο Metz της Γαλλίας συνάντηση των Υπουργών Περιβάλλοντος των επτά πλουσιότερων χωρών του πλανήτη (G7). Η Τράπεζα Πειραιώς ήταν προσκεκλημένη από τον Επίτροπο Περιβάλλοντος της ΕΕ κ.  Karmenu Vella, να συμμετάσχει στις 6 Μάιου σε ειδική συνεδρίαση των Υπουργών με θέμα «Η χρηματοδότηση της προστασίας και αειφόρου χρήσης της βιοποικιλότητας», όπου συζητήθηκε ο ρόλος που έχει ο χρηματοπιστωτικός τομέας παγκοσμίως στην προώθηση επενδύσεων που ωφελούν τη βιοποικιλότητα  και συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Στόχος των διήμερων διαβουλεύσεων ήταν να διαμορφωθεί η «Χάρτα για τη Βιοποικιλότητα» που θα τεθεί προς έγκριση από τους αρχηγούς κρατών στην επόμενη συνάντηση των G7 που θα γίνει μέσα στο 2019 στο Biarritz της Γαλλίας.

Στη συνάντηση συμμετείχαν υπουργοί περιβάλλοντος και από άλλες προσκεκλημένες χώρες, εκπρόσωποι από διεθνείς οργανισμούς (π.χ. ΟΟΣΑ), από τον επιστημονικό και επιχειρηματικό κόσμο, καθώς και από την κοινωνία των πολιτών.

Σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις, είτε άμεσα είτε έμμεσα επηρεάζονται από την απώλεια της βιοποικιλότητας και την κλιματική αλλαγή και αυτό έχει σαν συνέπεια την έκθεση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε κινδύνους. 

Ο εκπρόσωπος της Τράπεζας Πειραιώς τόνισε ότι, αντιθέτως, η προστασία της βιοποικιλότητας και του κλίματος μπορεί να δημιουργήσει νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και νέες αγορές. Επεσήμανε ότι η Τράπεζα Πειραιώς έχοντας το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς στον αγροδιατροφικό τομέα και τον τουρισμό στην Ελλάδα, δύο οικονομικοί  κλάδοι που επηρεάζουν και επηρεάζονται από τη βιοποικιλότητα και την κλιματική αλλαγή, μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην προστασία της φύσης και του κλίματος με τις χρηματοδοτήσεις της.


Share this

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ

CO