Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ). Μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί!

Σε μια εποχή κατά την οποία ο μαραθώνιος για τη βιώσιμη ανάπτυξη εξελίσσεται σε αγώνα ταχύτητας, η ορθή διαχείριση των αποβλήτων παραμένει μια από τις μεγάλες προκλήσεις. Μέρος αυτής της διαχείρισης είναι η καταγραφή και τήρηση έγκυρων, διασταυρωμένων στοιχείων, που αποτελεί στοιχειώδη υποχρέωση της χώρας, στο πλαίσιο εφαρμογής της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας.

Πέρα, όμως, από την «τυπική» υποχρέωση, είναι πάρα πολύ σημαντικό να υποστηρίξει σύσσωμος ο επιχειρηματικός κόσμος τη μετάβαση σε μια νέα εποχή διαχείρισης αποβλήτων, ώστε να ελαχιστοποιηθούν, σταδιακά, οι καταστροφικές συνέπειες που επιφέρει η παραμέληση του κρίσιμου αυτού θέματος.

Για τον σκοπό αυτόν, επιχειρήσεις, Δήμοι και Οργανισμοί, καλούνται να εγγραφούν ΑΜΕΣΑ στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ). Πρόκειται για την online ηλεκτρονική βάση δεδομένων, όπου καταχωρούνται ηλεκτρονικά, με ευθύνη των εγγραφόμενων, στοιχεία για το είδος και την ποσότητα των παραγόμενων αποβλήτων, καθώς και για τη μέθοδο διαχείρισης που εφαρμόζεται.

 

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), Σωτήρης Φάμελλος, «Το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων σηματοδοτεί έναν σημαντικό εκσυγχρονισμό της διαχείρισης των αποβλήτων σε όλα τα στάδια παραγωγής, επεξεργασίας και διάθεσής τους.

 Η δυνατότητα της Πολιτείας, για πρώτη φορά, να παρακολουθήσει, με σύγχρονο και αδιάβλητο τρόπο, την πορεία των αποβλήτων μέχρι τον τελικό τους προορισμό, σημαίνει προστασία του περιβάλλοντος, διακοπή των ανεξέλεγκτων απορρίψεων βιομηχανικών αποβλήτων και εξάλειψη της παραοικονομίας».

Το ΗΜΑ αποσκοπεί στην:

  • τήρηση μητρώου όλων των εμπλεκόμενων στην παραγωγή και διαχείριση αποβλήτων
  • ποιοτική και ποσοτική καταγραφή, καθώς και ιχνηλασιμότητα των αποβλήτων
  • δυνατότητα διασταύρωσης στοιχείων και διευκόλυνση περιβαλλοντικών ελέγχων
  • δυνατότητα αποτελεσματικότερων επιθεωρήσεων για αντιμετώπιση περιβαλλοντικών παραβάσεων
  • βελτίωση της δυνατότητας κατάρτισης αναφορών και εκθέσεων, καθώς και του επιστημονικού/ερευνητικού έργου.
  • έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση μέσω διαδικτύου τόσο των εμπλεκόμενων, όσο και του κοινού
  • διασύνδεση και διαλειτουργικότητα με ηλεκτρονικά μητρώα άλλων δημοσίων αρχών
  • εξοικονόμηση πόρων, χρόνου και διοικητικού φόρτου

  

Η διαχείριση του ΗΜΑ ασκείται από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠΕΝ ενώ η εποπτεία λειτουργίας και εφαρμογής του αποτελούν αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Προστασίας Βιοποικιλότητας, Εδάφους και Διαχείρισης Αποβλήτων του ΥΠΕΝ. Η δημιουργία του ΗΜΑ υποστηρίχθηκε και από τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων Ανακύκλωσης (ΣΕΠΑΝ).

Η συνεισφορά του ΗΜΑ στην ανάπτυξη ενός υγιούς και ανταγωνιστικού επενδυτικού περιβάλλοντος και στην προώθηση της κυκλικής οικονομίας, μέσα από την παρακολούθηση της παραγωγής δευτερογενών πρώτων υλών που θα προκύψουν από την ανάκτηση αποβλήτων, θα είναι καθοριστική.

Για πληροφορίες και εγχειρίδιο χρήσης μπείτε στο http://wrm.ypeka.gr/promo_assets/files/HMA_odigies_xrisis_v3.pdf


Share this

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ

CO