ΝΟΜΟΣ 4152/2013

Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013 – Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας – Ετήσιο Τέλος διατήρησης δικαιώματος κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας – Ρυθμίσεις για φωτοβολταϊκούς σταθμούς.

Διαβάστε εδώ το νόμο

Share this

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ

CO