Πιο «πράσινο» το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της Τράπεζας Πειραιώς

Με πρωταγωνιστικό το ρόλο των εργαζόμενων η Τράπεζα Πειραιώς καταβάλλει  εδώ και χρόνια συστηματική προσπάθεια για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος από τις λειτουργίες της και κάθε χρόνο παρουσιάζει πολύ ενθαρρυντικές επιδόσεις.

Από το 2014 έως και το 2018 η Τράπεζα έχει καταναλώσει 35% λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια ανά εργαζόμενο μειώνοντας αντίστοιχα κατά 40% τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Πάνω από 550.000 kWh παρήχθησαν από φωτοβολταϊκά συστήματα εγκατεστημένα σε 29 καταστήματα (net-metering). 

Το 2018 πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 4.000 συλλογές υλικών από το σύνολο των καταστημάτων και των κτηρίων διοίκησης σε Αθήνα και περιφέρεια και ανακυκλώθηκαν περίπου 862 τόνοι στερεών αποβλήτων. Επιπλέον, με τη χρήση της Winbank και των ηλεκτρονικών μέσων εξοικονομήθηκαν 800 τόνοι χαρτιού μέσω 140 εκατ. ηλεκτρονικών συναλλαγών. 

Οι εργαζόμενοι στην Τράπεζα την ίδια περίοδο απέφυγαν 57 εκατ. χιλιόμετρα οδικών μετακινήσεων χάρη στα προγράμματα e-learning. Αντίστοιχα χρησιμοποίησαν 47% λιγότερο toner.

Και μέσα από όλα αυτά η Τράπεζα εξοικονομεί κάθε χρόνο περίπου €5 εκατ.

Ήδη από το 2005 η Τράπεζα Πειραιώς εφαρμόζει και πολιτική πράσινων προμηθειών, επιλέγοντας προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον. Ενδεικτικά αναφέρονται το πιστοποιημένο χαρτί FSC, τα ανακυκλωμένα αναλώσιμα είδη, οι λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας, τα περιβαλλοντικά πιστοποιημένα απορρυπαντικά προϊόντα (eco-label), και οι βιοδιασπώμενες σακούλες. Σχετικά με την προμήθεια αναλωσίμων εκτύπωσης, το 2018 πραγματοποιήθηκε προμήθεια περισσότερων 25.000 τεμαχίων, εκ των οποίων το 53% προήλθε από διαδικασία αναγόμωσης και από το 2014 έως το 2018, η κατανάλωση toner ανά εργαζόμενο έχει μειωθεί κατά 47%.

H στρατηγική της Τράπεζας για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία της αναπτύσσεται μακροπρόθεσμα σε τέσσερεις άξονες;

  • Τη σταδιακή μείωση του αποτυπώματος άνθρακα του Ομίλου
  • Τη στήριξη επενδύσεων σε έργα ΑΠΕ και σε έργα εξοικονόμησης ενέργειας
  • Την αξιολόγηση του κινδύνου που προκύπτει από την κλιματική αλλαγή για τις ελληνικές επιχειρήσεις
  • Την εξεύρεση λύσεων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή των επιχειρήσεων


«Πράσινες επιδόσεις»

  • Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας /εργαζόμενο (2008-2018) : - 35%.

  • Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας/τετραγωνικό μέτρο (2014 – 2018): - 17%
  • Eκπομπές διοξειδίου του άνθρακα/τμ (2014 – 2018): - 40%.
  • Kατανάλωση toner / εργαζόμενο (2014 – 2018)-  47%.
  • Περιορισμός οδικών μετακινήσεων λόγω e –learning (2014 – 2018): 57 εκατ. χιλιόμετρα

  • Καθαρό οικονομικό όφελος από τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της Τράπεζας περίπου €5 εκατ. ετησίως.


Share this

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ

CO