Φωτοβολταϊκά: Μειώσεις στις ταρίφες ανακοίνωσε το ΥΠΕΚΑ – Αναλυτικά οι νέες τιμές

Βάσει των νέων Υπουργικών Αποφάσεων Υ.Α.Π.Ε./Φ1/1288/9011 και Υ.Α.Π.Ε./Φ1/1289/9012, μειώθηκαν οι ταρίφες τόσο των φωτοβολταϊκών σταθμών όσο και των φωτοβολταϊκών συστημάτων του Ειδικού Προγράμματος για κτηριακές εγκαταστάσεις (οικιακά φωτοβολταϊκά), όπως αναφέρονται αναλυτικά στη συνέχεια.

Οι νέες τιμές θα ισχύουν από 1ης Ιουνίου 2013 για νεοεισερχόμενους φωτοβολταϊκούς σταθμούς και οικιακά φωτοβολταϊκά συστήματα.

Συγκεκριμένα:

Α) Η τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από φωτοβολταϊκούς σταθμούς πλην αυτών της περίπτωσης (γ) του πίνακα της παρ.1 του άρθρου 13 του Ν.3468/2006, όπως ισχύει, γίνεται με βάση τα στοιχεία του ακόλουθου πίνακα σε €/MWh:

 

Εξαίρεση των παραπάνω τιμών, σύμφωνα με το νέο Ν.4152/09.05.2013 αποτελούν:

• Οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί ισχύος έως 100kW από κατ΄επάγγελμα αγρότες των οποίων η διατήρηση των εγγυημένων τιμών έληγε στις 19 Μαΐου 2013, τώρα ισχύει μέχρι τις 30 Ιουνίου 2013.

• Οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί των οποίων η διατήρηση των εγγυημένων τιμών έληγε στις 12 Μαρτίου 2013, με τη δοθείσα παράταση μπορούν να υπαχθούν στις τιμές της Υπουργικής Απόφασης της 9ης Αυγούστου 2012, μέχρι τις 30 Ιουνίου 2013.

Β) Για το «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτηριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτηρίων», η τιμή της παραγόμενης, από νέα φωτοβολταϊκά συστήματα, ηλεκτρικής ενέργειας που εγχέεται στο δίκτυο, ορίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Οι παραπάνω τιμές ισχύουν για συμβάσεις συμψηφισμού που θα υπογραφούν από την 1η Ιουνίου 2013 και μετά.

Εξαίρεση αποτελούν οι συμβάσεις συμψηφισμού που θα υπογραφούν έως την 31 Μαϊου 2013, καθώς κρατούν την ταρίφα που ίσχυε μέχρι έναρξης ισχύος της Υπουργικής Απόφασης Υ.Α.Π.Ε./Φ1/1289/9012, εφόσον η ενεργοποίηση της σύνδεσης γίνει εντός 6μήνου από την υπογραφή τους.

ΠΗΓΗ: Econews
http://www.econews.gr/2013/05/10/fwtovoltaika-tarifes-99764/

Share this

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ

CO