Ευρετήριο Επιχειρήσεων

Η ACE Ηλεκτρονικά Ισχύος δραστηριοποιείται σε προϊόντα και λύσεις ενέργειας για την προστασία, παραγωγή και εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας. Η εταιρία για πάνω από 25 χρόνια προάγει συνεχώς λύσεις φιλικές προς το περιβάλλον προσφέροντας προϊόντα τα οποία βοηθούν στην αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας και στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Το σύνολο των προϊόντων βρίσκουν εφαρμογή σε απαιτητικούς καταναλωτές ενέργειας, ενώ το εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρίας παρέχει λύσεις ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες. Η λειτουργία Smart Grid Ready και Smart Active των συστημάτων αδιάλειπτης τροφοδοσίας UPS, τα φωτοβολταϊκά συστήματα, που στόχο έχουν να μειώσουν στο ελάχιστο την ενεργειακή κατανάλωση και τα συστήματα εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας είναι μερικές από τις αποδοτικές και φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις ενέργειας που προτείνει η εταιρία. Οι εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων της ACE Ηλεκτρονικά Ισχύος ξεπερνούν τα 4MW. Η εταιρία παρέχει προϊόντα και λύσεις για φωτοβολταϊκά πάρκα, αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα για την αυτοπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με ενεργειακό συμψηφισμό Net Metering...

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ

CO