Ευρετήριο Επιχειρήσεων

Στη Vitex, σεβόμενοι τον καταναλωτή δίνουμε προτεραιότητα στην ασφάλεια και στο περιβάλλον. Σχεδιάζουμε και παράγουμε τα προϊόντα μας με τρόπο ώστε να είναι ασφαλή προς τη δημόσια υγεία και φιλικά προς το περιβάλλον σε όλο τον κύκλο ζωής τους. Παράλληλα υιοθετούμε διαδικασίες που κατοχυρώνουν...

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ

CO