Ευρετήριο Επιχειρήσεων

Η juwi αναπτύσσει, κατασκευάζει και λειτουργεί έργα από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) σε όλο τον κόσμο. Στόχος της εταιρίας είναι να συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη του πλανήτη, με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Μέσω πρωτοποριακών προϊόντων και συστημάτων...

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ

CO