Ευρετήριο Επιχειρήσεων

Η Εργοηλεκτρική Ο.Ε. βασιζόμενη στην εμπειρία, την τεχνογνωσία και την υπευθυνότητα, κατασκευάζει και υλοποιεί με γνώμονα τις επιθυμίες και τις ανάγκες του πελάτη. Η ανοδική πορεία της εταιρίας, μέσω της ποιοτικής και ποσοτικής ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της, αντανακλά το δυναμικό προφίλ που έχει καθιερώσει στην αγορά και την ξεχωρίζει...

Η εταιρεία ιδρύθηκε το Φεβρουάριο του 1996 από τους διπλωματούχους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς του Πολυτεχνείου Πατρών, αδερφούς Θωμά και Νικόλαο Ράϊκο. Βασική ασχολία της εταιρείας από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσής ήταν η εμπορία ειδών ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης και κλιματισμού, η εκπόνηση πολεοδομικών μελετών, η αδειοδότηση Βιοτεχνικών κτιρίων και η κατασκευή Δημοσίων έργων...

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ

CO