Στην Lamda Foods S.A. από την ίδρυσή μας σεβόμαστε τον καταναλωτή και δίνουμε προτεραιότητα στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις είναι μονωμένες σύμφωνα με τον ισχύοντα Πολεοδομικό Κανονισμό, ώστε να εξοικονομούν ενέργεια για την ψύξη\θέρμανση (διπλοί υαλοπίνακες). Λαμπτήρες LED χρησιμοποιούνται για τον φωτισμό. Υδραυλικές εγκαταστάσεις με αυτόματα συστήματα ελέγχου διαρροών (καζανάκια, βρύσες κλπ). Τα υγρά απόβλητα κατευθύνονται σε φυσικό βόθρο εντός του κτήματος. Συλλέγουμε το βρόχινο νερό σε δεξαμενές 36 τόνων, προκειμένου να αρδεύσουμε κτήμα 8 στρεμμάτων, στο οποίο βρίσκονται οι εγκαταστάσεις μας.

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ

CO