Η εταιρεία ιδρύθηκε το Φεβρουάριο του 1996 από τους διπλωματούχους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς του Πολυτεχνείου Πατρών, αδερφούς Θωμά και Νικόλαο Ράϊκο. Βασική ασχολία της εταιρείας από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσής ήταν η εμπορία ειδών ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης και κλιματισμού, η εκπόνηση πολεοδομικών μελετών, η αδειοδότηση Βιοτεχνικών κτιρίων και η κατασκευή Δημοσίων έργων...

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ

CO