Το Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη ΑΕ είναι μέλος του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς. Λειτουργεί από τον Ιανουάριο του 2013, με στόχο να καταστεί ένας από τους βασικούς πυλώνες του Ομίλου για την αποτελεσματική υποστήριξη της βιώσιμης επιχειρηματικότητας στη χώρα μας...

Η εταιρία «ZEIS – Zone of Energy Innovative Systems» δραστηριοποιείται στο χώρο των ΑΠΕ από το 2006 δίνοντας έμφαση στο σχεδιασμό και την εγκατάσταση  ενεργειακών συστημάτων με στόχο την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τον ήλιο και τον άνεμο, την εξοικονόμηση ενέργειας, τη θέρμανση με οικολογικούς τρόπους καθώς και άλλες δημιουργικές λύσεις.

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ

CO