Η ACE Ηλεκτρονικά Ισχύος δραστηριοποιείται σε προϊόντα και λύσεις ενέργειας για την προστασία, παραγωγή και εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας. Η εταιρία για πάνω από 25 χρόνια προάγει συνεχώς λύσεις φιλικές προς το περιβάλλον προσφέροντας προϊόντα τα οποία βοηθούν στην αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας και στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Το σύνολο των προϊόντων βρίσκουν εφαρμογή σε απαιτητικούς καταναλωτές ενέργειας, ενώ το εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρίας παρέχει λύσεις ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες. Η λειτουργία Smart Grid Ready και Smart Active των συστημάτων αδιάλειπτης τροφοδοσίας UPS, τα φωτοβολταϊκά συστήματα, που στόχο έχουν να μειώσουν στο ελάχιστο την ενεργειακή κατανάλωση και τα συστήματα εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας είναι μερικές από τις αποδοτικές και φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις ενέργειας που προτείνει η εταιρία. Οι εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων της ACE Ηλεκτρονικά Ισχύος ξεπερνούν τα 4MW. Η εταιρία παρέχει προϊόντα και λύσεις για φωτοβολταϊκά πάρκα, αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα για την αυτοπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με ενεργειακό συμψηφισμό Net Metering...

H BIGSOLAR Α.Ε. αποτελεί την ήδη καθιερωμένη δύναμη του κλάδου των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και συγκεκριμένα των φωτοβολταϊκών συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Πρόκειται για μια ελληνική εταιρεία, μέλος του καταξιωμένου Ομίλου εταιρειών Μπήτρος, που δραστηριοποιείται στον τομέα της εμπορίας φωτοβολταϊκού εξοπλισμού και στην ανάπτυξη...

Η BrainBox Technology είναι η μεγαλύτερη εταιρία στην Ελλάδα και Κύπρο κατασκευής και εγκατάστασης συστημάτων αυτόματης μίσθωσης ποδηλάτων διαθέτοντας ήδη διεθνή παρουσία και εξαγωγικό χαρακτήρα...

Η εταιρεία Γεώργιος Παπακώστας & Συνεργάτες δραστηριοποιείται από το 2004 στον χώρο των μελετών και κατασκευών κτιρίων. Με έδρα τον Βόλο, η εταιρεία συνεργάζεται με αρχιτέκτονες, μηχανικούς, μηχανολόγους και διακοσμητές, οι οποίοι διαθέτουν την απαραίτητη εμπειρία και τεχνογνωσία...

Η Calpak, είναι η πρώτη εταιρία σε όλη την Ευρώπη, που πέτυχε να κάνει εμπορική επιτυχία τη χρήση της ηλιακής ενέργειας, για το οικιακό ζεστό νερό χρήσης. Από το 1976, όταν και ιδρύθηκε από την BP, η Calpak έχει εγκαταστήσει περισσότερα από 200.000 ηλιακά συστήματα σε Ελληνικά νοικοκυριά. Αυτό την καθιστά αναμφισβήτητο ηγέτη της ηλιακής ενέργειας στην Ελλάδα...

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ

CO