Γεωθερμία

Γεωθερμία ή γεωθερμική ενέργεια ονομάζουμε τη φυσική θερμική ενέργεια της Γης που μεταφέρεται από το θερμό εσωτερικό του πλανήτη προς την επιφάνεια. Η γεωθερμία είναι μια ήπια και πρακτικά ανεξάντλητη ενεργειακή πηγή, που μπορεί με τις σημερινές τεχνολογικές δυνατότητες να καλύψει και τις ανάγκες θέρμανσης και ψύξης, αλλά και σε ορισμένες περιπτώσεις να παράγει ηλεκτρική ενέργεια.

Share this

Εφαρμογές

Η εκμετάλλευση της γεωθερμίας αφορά εφαρμογές ηλεκτροπαραγωγής, συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού καθώς και εφαρμογές στον κτηριακό τομέα. Οι πιθανές εφαρμογές αφορούν:

  • Παραγωγή ηλεκτρισμού
  • Παροχή θερμικής ενέργειας, π.χ. για τη θέρμανση θερμοκηπίων
  • Συμπαραγωγή θερμικής ενέργειας και ηλεκτρικής
  • Γεωθερμικό κλιματισμό στον κτηριακό τομέα, με τη χρήση γεωθερμικών αντλιών θερμότητας (αβαθής γεωθερμία) που αξιοποιούν την θερμοκρασιακή διαφορά του υγρού κυκλοφορίας της αντλίας θερμότητας και του εδάφους

Πλεονεκτήματα - Περιβαλλοντικά Οφέλη

  • Δεν παρουσιάζει σημαντικές εποχικές διακυμάνσεις
  • Έχει μικρό λειτουργικό κόστος και επιτυγχάνονται υψηλοί βαθμοί απόδοσης και κατά αυτό τον τρόπο αντισταθμίζεται το υψηλό αρχικό κόστος
  • Δεν επηρεάζει σημαντικά τις επιφανειακές χρήσεις γης
  • Συνεισφέρει στην αποφυγή εκπομπής CO2. Ενδεικτικά με την χρήση γεωθερμικού κλιματισμού επιτυγχάνεται μείωση των εκπομπών CO2 κατά περίπου 30% σε σχέση με ένα σύστημα που καταναλώνει πετρέλαιο.

Θεσμικό Πλαίσιο

Με τους νόμους 3175/2003, 3734/2009, έχουν δημιουργηθεί οι προϋποθέσεις για την έρευνα, εκμετάλλευση και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού της χώρας και αναπτύσσεται η ταυτόχρονη παροχή θερμικής και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
Με τις διατάξεις του ν.3851/2010, προωθείται η εφαρμογή και χρήση της γεωθερμίας και καθορίζεται η τιμολόγηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από γεωθερμική ενέργεια.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμβουλεύονται το ΚΑΠΕ καθώς και τον Ελληνικό Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Γεωθερμίας & Εναλλακτικών Πηγών Ενέργειας (Ε.Σ.Ε.Γ.Ε.Π.Ε.). Για θέματα αιτήσεων και αδειοδοτικής διαδικασίας αναφορικά με τα μεγάλα γεωθερμικά συστήματα για ηλεκτροπαραγωγή, οι επενδυτές θα πρέπει να απευθυνθούν στη ΡΑΕ.

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ

CO