Βιολογική Γεωργία

Η βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία

  • αποτελούν γεωργικές πρακτικές που σέβονται το περιβάλλον, τη βιοποικιλότητα, τους φυσικούς πόρους, τα αγροοικοσυστήματα και εφαρμόζουν εναλλακτικές μεθόδους αντιμετώπισης εχθρών, ασθενειών, ζιζανίων
  • καθορίζονται από θεσμικό πλαίσιο και στηρίζονται στις αρχές της αειφορίας. Ειδικές λίστες, που συμπεριλαμβάνονται στον Κανονισμό Βιολογικής Γεωργίας, αναφέρουν τις επιτρεπόμενες εισροές για την φυτοπροστασία και τη λίπανση καθώς και τα επιτρεπόμενα φαρμακευτικά σκευάσματα και τα προϊόντα για τη θρέψη των ζώων
  • στηρίζονται στη διαχείριση των αγροοικοσυστημάτων και των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, στην ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων, στην προστασία της αγροτικής βιοποικιλότητας και παράγουν πιστοποιημένα προϊόντα υψηλής ποιότητας και διατροφικής αξίας.

Η επισήμανση των προϊόντων με το λογότυπο της βιολογικής γεωργίας εξασφαλίζει τους καταναλωτές για την ιδιαίτερη ταυτότητα των προϊόντων, ότι δεν περιέχουν επιβλαβείς ουσίες και ότι είναι διαφορετικά από τα προϊόντα της συμβατικής γεωργίας.

Share this

Εφαρμογές

Η βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία παρουσιάζουν μεγάλο εύρος δυνατοτήτων ως πεδία εφαρμογής. Μπορούν να συνδεθούν με την πρωτογενή παραγωγή, με την επεξεργασία, μεταποίηση και τυποποίηση, με την αγορά εξοπλισμού και μηχανημάτων, με τη δημιουργία υποδομών, με επιχειρηματικές δραστηριότητες που συνδέονται με την διακίνηση και εμπορία βιολογικών προϊόντων, με την προβολή και την προώθηση, καθώς και με την υιοθέτηση καινοτόμων πεδίων και ευκαιριών.

Οι εφαρμογές και οι επενδυτικές ευκαιρίες ακολουθούν όλη τη διαδρομή, από το χωράφι στο ράφι των καταναλωτών.

Πλεονεκτήματα - Περιβαλλοντικά Οφέλη

Μελέτες έχουν δείξει ότι:

  • είναι ακίνδυνη για το περιβάλλον και για την κοινωνία και διαχειρίζεται ορθολογικά τους φυσικούς πόρους και την φέρουσα ικανότητα των οικοσυστημάτων
  • παράγει λιγότερες εκπομπές άνθρακα σε σχέση με τις πρακτικές της συμβατικής γεωργίας
  • οι εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου ανά στρέμμα στα βιολογικά συστήματα είναι 32% χαμηλότερες σε σχέση με τα συστήματα ανόργανης λίπανσης
  • η γονιμότητα του εδάφους βελτιώνεται λόγω της αύξησης σε οργανική ουσία
  • η περιεκτικότητα αντιοξειδωτικών στα βιολογικά προϊόντα είναι 30% μεγαλύτερη έναντι των συμβατικών
  • η βιολογική γεωργία χρησιμοποιεί λιγότερη ενέργεια έναντι της συμβατικής γεωργίας

Θεσμικό Πλαίσιο

Το θεσμικό πλαίσιο για τη βιολογική γεωργία καθορίζεται από Κοινοτική και Εθνική νομοθεσία και συμπεριλαμβάνει Κανονισμούς (ΕΚ), ΚΥΑ και ΥΑ, μέσω των οποίων προσδιορίζονται οι μέθοδοι καλλιέργειας, οι επιτρεπόμενες εισροές και τα σκευάσματα, η πιστοποίηση καθώς και η επισήμανση των προϊόντων.

Η πιστοποίηση αποτελεί το σημαντικότερο σημείο αναφοράς για τα βιολογικά προϊόντα, αφού τους προσδίδει ταυτότητα, τα εντάσσει σε ένα ελεγχόμενο πλαίσιο, ενώ παράλληλα δίνει την δυνατότητα στον καταναλωτή να επιλέξει με σιγουριά τα προϊόντα που επιθυμεί. Το λογότυπο της ΕΕ είναι υποχρεωτικό για όλα τα συσκευασμένα βιολογικά προϊόντα.

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης των παραγωγών και των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, που ακολουθούν τους κανόνες και τις αρχές της βιολογικής γεωργίας, υπάρχουν ειδικά χρηματοδοτικά προγράμματα και μέτρα στην Νέα ΚΑΠ, 2014-2020.

Αρμόδιοι φορείς για περισσότερες πληροφορίες είναι: το ΥΠΑΑΤ, ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, το ΕΣΥΔ καθώς όλοι οι διαπιστευμένοι Φορείς Πιστοποίησης για τη βιολογική γεωργία.

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ

CO