Φωτοβολταϊκά

Τα φωτοβολταϊκά είναι σήμερα ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος ενεργειακός κλάδος διεθνώς. Τα συστήματα αυτά μετατρέπουν την ηλιακή ακτινοβολία απευθείας σε ηλεκτρικό ρεύμα και θεωρούνται τα ιδανικά συστήματα ενεργειακής μετατροπής καθώς χρησιμοποιούν την πλέον διαθέσιμη πηγή ενέργειας στον πλανήτη για να παράγουν ηλεκτρισμό, τον ήλιο.

Share this

Εφαρμογές

Οι εφαρμογές εγκατάστασης φωτοβολταϊκών ποικίλλουν και αφορούν ιδιώτες και επιχειρήσεις. Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν σε

 • Κατοικίες (είτε για αυτοπαραγωγή με ενεργειακό συμψηφισμό, είτε για πώληση της παραγόμενης ενέργειας),
 • οικόπεδα (τα λεγόμενα φωτοβολταϊκά πάρκα),
 • επαγγελματικές και βιομηχανικές στέγες (είτε για αυτοπαραγωγή με ενεργειακό συμψηφισμό, είτε για πώληση της παραγόμενης ενέργειας).

Πλεονεκτήματα - Περιβαλλοντικά Οφέλη

Η αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας με τη χρήση φωτοβολταϊκών παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα:

 • μηδενική ρύπανση
 • αθόρυβη λειτουργία
 • αξιοπιστία και μεγάλη διάρκεια ζωής (που ξεπερνά τα 30 χρόνια)
 • απεξάρτηση από την τροφοδοσία καυσίμων για τις απομακρυσμένες περιοχές
 • ελάχιστη συντήρηση
 • η υποκατάσταση ρυπογόνων καυσίμων από φωτοβολταϊκά συνεπάγεται λιγότερες εκπομπές άλλων επικίνδυνων ρύπων (όπως τα αιωρούμενα μικροσωματίδια, τα οξείδια του αζώτου, οι ενώσεις του θείου, κ.λπ.)
 • κάθε κιλοβατώρα που παράγεται από φωτοβολταϊκά, και άρα όχι από συμβατικά καύσιμα, συνεπάγεται την αποφυγή έκλυσης ενός περίπου κιλού διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Ένα κιλοβάτ φωτοβολταϊκών αποτρέπει κάθε χρόνο την έκλυση 1,5 τόνων διοξειδίου του άνθρακα. Χρειάζονται 2,2 στρέμματα δάσους ή περίπου 110 δέντρα για να απορροφήσουν αυτή την ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα.

Θεσμικό Πλαίσιο

Με το Ν.3851/2010 για τις ΑΠΕ έχει απλοποιηθεί σημαντικά η αδειοδοτική διαδικασία για φωτοβολταϊκά, ενώ η τιμή πώλησης της παραγόμενης από νέα φωτοβολταϊκά πάρκα ενέργειας καθορίζεται πλέον με διαγωνιστικές διαδικασίες.

Για την εγκατάσταση συστημάτων αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό υπάρχουν εξειδικευμένες ρυθμίσεις (Yπουργική Aπόφαση 175067/2017 «Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών από αυτοπαραγωγούς με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού ή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού». Από το 2018 είναι επίσης εφικτή η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών από Ενεργειακές Κοινότητες (Ν.4513/2018), ενώ επιτρέπεται και η χρήση μπαταριών σε συστήματα αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό.

Για γενικές πληροφορίες σχετικά με τα φωτοβολταϊκά πάρκα, μπορεί κάποιος να απευθυνθεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στον Σύνδεσμο Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) και το ΚΑΠΕ. Ειδικότερα, για την αδειοδότηση φωτοβολταϊκών πάρκων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις παρακάτω αρμόδιες υπηρεσίες:


 • Στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (PAE) για Άδεια Παραγωγής
 • Στη Περιφέρεια για περιβαλλοντική αδειοδότηση, Άδεια Εγκατάστασης και Άδεια Λειτουργίας.
 • Στον ΑΔΜΗΕ ή τον ΔΕΔΔΗΕ και στον Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης (πρώην ΛΑΓΕ) για σύμβαση σύνδεσης και αγοραπωλησίας της αιολικής εγκατάστασης
 • Στην Πολεοδομία για τις απαραίτητες οικοδομικές άδειες

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ

CO