Διαχείριση Νερού

Το νερό είναι ένας από τους σημαντικότερους φυσικούς πόρους. Η συνεχής αύξηση της κατανάλωσης νερού για τις ανάγκες της οικονομίας και των πολιτών, η εκτεταμένη ρύπανση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, όσο και οι νέες συνθήκες που επέρχονται λόγω της κλιματικής αλλαγής (όπως η μείωση των βροχοπτώσεων) αυξάνουν τις πιέσεις για σωστότερη διαχείριση των υδατικών πόρων.

Share this

Εφαρμογές

Οι επενδύσεις σε θέματα διαχείρισης νερού αφορούν εφαρμογές υλοποίησης πρακτικών και εγκατάστασης εξοπλισμού για μείωση στην πηγή, ανακύκλωση, συλλογή και επεξεργασία νερού.

 • Σε οικίες μπορεί να επιτευχθεί εξοικονόμηση νερού μέσω ειδικών συσκευών (αυτόματες βρύσες, διπλής ροής καζανάκια).
 • Στους ΟΤΑ, παρόμοια αποτελέσματα επιτυγχάνονται μέσω του ελέγχου στην πηγή με καταγραφή και μείωση διαρροών και απωλειών δικτύου.
 • Σε βιομηχανίες, μπορεί να επιτευχθεί περιορισμός της κατανάλωσης μέσω αλλαγών στην παραγωγική διαδικασία, τις συσκευές και τις υποδομές (αλλαγή προϊόντων, πρώτων υλών, τεχνολογιών). Επιπλέον, στον τομέα της ανακύκλωσης νερού, μπορούν να υιοθετηθούν εφαρμογές επαναχρησιμοποίησης νερού για ειδικές ανάγκες βιομηχανίας, π.χ. για τη ψύξη ενός υλικού.
 • Τέλος, εντοπίζονται εφαρμογές εγκατάστασης συστημάτων διαχείρισης νερού (συλλογής, επεξεργασίας, αξιοποίησης), όπως:
  • εγκατάσταση δεξαμενής και δικτύου για συλλογή βρόχινου νερού και επαναχρησιμοποίηση.
  • εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης σε άνυδρες νησιωτικές περιοχές (Η αφαλάτωση είναι μια διαδικασία ανάκτησης πόσιμου νερού από θαλασσινό, υφάλμυρο ή χαμηλής ποιότητας νερό, μέσω διεργασιών αφαίρεσης αλάτων από τα αλατούχα ύδατα).

Πλεονεκτήματα - Περιβαλλοντικά Οφέλη

Οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά μπορούν να εφαρμόσουν απλές, συνήθως μικρού κόστους, λύσεις εξοικονόμησης νερού, οι οποίες:

 • δεν μειώνουν την ποιότητα των δραστηριοτήτων τους,
 • μπορεί να έχουν πολύ θετικό αντίκτυπο στην εξοικονόμηση νερού, και
 • έχουν θετικό αντίκτυπο στις λειτουργικές δαπάνες τους.

Θεσμικό Πλαίσιο

Όσον αφορά τα επενδυτικά σχέδια για δημιουργία μονάδας διαχείρισης – εξοικονόμησης νερού, η εγκατάσταση υπόκειται σε αδειοδοτικές διαδικασίες για την εγκατάσταση του εξοπλισμού και επεξεργασία του υδατικού πόρου. Ανάλογα με το μέγεθος και τη χωροθέτηση της επένδυσης, η αδειοδότηση περιλαμβάνει εγκρίσεις από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, την Περιφέρεια.

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ

CO