Πράσινες Μεταφορές

Πράσινες μεταφορές ή πράσινα μέσα μεταφοράς θεωρούνται αυτά που έχουν την ελάχιστη επιβάρυνση στο περιβάλλον τόσο κατά την παραγωγή, όσο και κατά τη χρήση και απόσυρσή τους. Στις πράσινες μεταφορές εντάσσονται τα οχήματα χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης, τα ποδήλατα καθώς και η παροχή υπηρεσιών car-pooling (συνάντηση συναδέλφων που μένουν στην ίδια περιοχή για να πηγαίνουν στην εργασία τους μοιραζόμενοι ένα αυτοκίνητο).

Share this

Εφαρμογές

Η υιοθέτηση εφαρμογών στον τομέα των Πράσινων Μεταφορών, αφορά τόσο τις επιχειρήσεις όσο και τους ιδιώτες. Ενδεικτικά αναφέρουμε παρακάτω κάποια παραδείγματα.

  • Μία επιχείρηση μπορεί να προωθήσει μία ολοκληρωμένη πολιτική για τη διαχείριση των επαγγελματικών μετακινήσεων του προσωπικού της και των μεταφορών, η οποία θα βελτιώσει την περιβαλλοντική της συμπεριφορά και θα εξοικονομήσει χρήματα, μέσω αγοράς αυτοκινήτων χαμηλών εκπομπών για το προσωπικό της, μέσω διάθεσης ετήσιων καρτών για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ενώ μπορεί να εφαρμόσει και πρόγραμμα car-pooling, έτσι ώστε σε κάθε αυτοκίνητο που μετακινείται να αξιοποιούνται όσο το δυνατόν περισσότερες επιβατικές θέσεις.
  • Μία επιχείρηση ενοικιάσεων αυτοκινήτων μπορεί να εξοπλιστεί με αυτοκίνητα χαμηλών εκπομπών. Παρόμοια και όσον αφορά επιχειρήσεις ενοικιάσεων ποδηλάτων, συμβατικών ή ηλεκτρικών.
  • Επιχειρήσεις που έχουν εκπαιδευτικό σκοπό και ασχολούνται με την υιοθέτηση οικολογικής οδήγησης.
  • Ιδιώτες που αποφασίζουν να αγοράσουν αυτοκίνητο χαμηλών εκπομπών και χαμηλής κατανάλωσης. Αντίστοιχα, ιδιώτες που αγοράζουν ηλεκτρικό ή συμβατικό ποδήλατο.
  • Ιδιώτες ή επιχειρήσεις αποφασίζουν να εξοπλίσουν τα οχήματά τους με συσκευές όπως ηλεκτρονικοί υπολογιστές ταξιδιού, συστήματα cruise control, καθώς και περιοριστές ταχύτητας.

Πλεονεκτήματα - Περιβαλλοντικά Οφέλη

Οι επιχειρήσεις και οι ιδιώτες, υιοθετώντας πρακτικές όπως οι παραπάνω, επιτυγχάνουν μικρότερη κατανάλωση καυσίμου, εξοικονομώντας χρήματα. Από την άλλη, υπάρχουν και σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη. Τα παρακάτω δύο παραδείγματα, είναι ενδεικτικά:

  • Η αντικατάσταση κάθε συμβατικού αυτοκινήτου με υβριδικό, συνεπάγεται κατά μέσο όρο την αποφυγή 600-750 κιλών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) ετησίως
  • Η μέση ονομαστική κατανάλωση ενός συνήθους υβριδικού οχήματος μεσαίου κυβισμού είναι 4,3 lt/100 Km, ενώ η μέση πραγματική κατανάλωση φτάνει τα 5,2 lt/100 Km, είναι δηλαδή τα 2/3 ενός αντίστοιχου συμβατικού μοντέλου.

Θεσμικό Πλαίσιο

  • Τα τέλη κυκλοφορίας όλων των επιβατικών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων συνδέονται αποκλειστικά με τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα του κάθε οχήματος (γραμμάρια διοξειδίου του άνθρακα ανά χιλιόμετρο). Η σύνδεση αυτή ισχύει για όλα τα αυτοκίνητα ασχέτως τεχνολογίας (βενζινοκίνητα, υβριδικά, πετρελαιοκίνητα κ.λπ.). Επομένως, όσο λιγότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έχει κάποιο αυτοκίνητο, τόσο λιγότερο επιβαρύνει και την τσέπη του ιδιοκτήτη αναφορικά με τα τέλη κυκλοφορίας.
  • Όλα τα αυτοκίνητα υβριδικής τεχνολογίας εξαιρούνται των περιορισμών κυκλοφορίας (δακτύλιος) στην πόλη των Αθηνών
  • Για ηλεκτροκίνητα ή υβριδικά αυτοκίνητα με κινητήρα του οποίου οι εκπομπές ρύπων είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες διατάξεις για τα οχήματα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας της Οδηγίας 94/12/Ε.Κ. ή μεταγενέστερης, δεν υπόκεινται στο προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου Τέλος Ταξινόμησης αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης (ΝΟΜΟΣ 2960/2001 ΦΕΚ Α! 265 / 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2001).

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ

CO