Αιολικά

Η αιολική ενέργεια είναι σήμερα μια τεχνολογικά ώριμη, οικονομικά ανταγωνιστική και φιλική προς το περιβάλλον ενεργειακή επιλογή.

Share this

Εφαρμογές

Οι εφαρμογές εγκατάστασης αιολικών ποικίλουν και αφορούν κυρίως επιχειρήσεις, αλλά, υπό συνθήκες, και ιδιώτες. Οι περισσότερες εφαρμογές αφορούν σήμερα σε αιολικά πάρκα μεγάλης σχετικά ισχύος, ενώ τα επόμενα χρόνια αναμένονται και μικρότερες εφαρμογές είτε από επιχειρήσεις είτε από Ενεργειακές Κοινότητες.

Πλεονεκτήματα - Περιβαλλοντικά Οφέλη

Από την αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας προκύπτουν οφέλη όπως:

  • Η αποφυγή επιβάρυνσης του τοπικού περιβάλλοντος με επικίνδυνους αέριους ρύπους
  • Φθηνότερη κιλοβατώρα από την αντίστοιχη που παράγεται από την καύση ρυπογόνων ορυκτών καυσίμων
  • Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

Για να αντιληφθούμε καλύτερα τα περιβαλλοντικά οφέλη της αιολικής ενέργειας, είναι χαρακτηριστικό πως για κάθε κιλοβατώρα που παράγεται από αιολικά πάρκα, και άρα όχι από συμβατικά καύσιμα, συνεπάγεται την αποφυγή έκλυσης ενός περίπου κιλού διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στην ατμόσφαιρα (με βάση το σημερινό ενεργειακό μείγμα στην Ελλάδα). Επιπλέον, συνεπάγεται λιγότερες εκπομπές άλλων επικίνδυνων ρύπων (όπως τα αιωρούμενα μικροσωματίδια, τα οξείδια του αζώτου, οι ενώσεις του θείου, κ.λπ.). 

Μία συνηθισμένη ανεμογεννήτρια του 2 MW παράγει κατά μέσο όρο στην Ελλάδα 4,5 εκατομμύρια κιλοβατώρες το χρόνο και έτσι αποτρέπεται η έκλυση 4.500 τόνων διοξειδίου του άνθρακα, όσο δηλαδή απορροφούν ετησίως 6.000 στρέμματα δάσους ή αλλιώς 300.000 δέντρα. 

Θεσμικό Πλαίσιο

Υπάρχει σήμερα ένα γενναίο καθεστώς κινήτρων για αιολικά πάρκα, ενώ με το Ν.3851/2010 για τις ΑΠΕ έχει απλοποιηθεί σημαντικά η αδειοδοτική διαδικασία. Οι τιμές πώλησης της παραγόμενης κιλοβατώρας καθορίζονται σύμφωνα με τον Ν. 4414/2016 και είναι εγγυημένες για 20 χρόνια. Αρχής γενομένης από το 2018, η τιμή πώλησης της παραγόμενης από νέα αιολικά πάρκα ενέργειας καθορίζεται πλέον με διαγωνιστικές διαδικασίες. 

Για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών μικρής ισχύος αναμένεται εξειδικευμένο θεσμικό πλαίσιο. Από το 2018 είναι επίσης εφικτή η εγκατάσταση ανεμογεννητριών από Ενεργειακές Κοινότητες (Ν.4513/2018). 

Για γενικές πληροφορίες σχετικά με τα αιολικά πάρκα και τις μικρές ανεμογεννήτριες, μπορεί κάποιος να απευθυνθεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στην ΕΛΕΤΑΕΝ και το ΚΑΠΕ. Ειδικότερα, για την αδειοδότηση αιολικών έργων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις παρακάτω αρμόδιες υπηρεσίες:


  • Στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) για Άδεια Παραγωγής
  • Στην Περιφέρεια για περιβαλλοντική αδειοδότηση, Άδεια Εγκατάστασης και Άδεια Λειτουργίας.
  • Στον ΑΔΜΗΕ ή τον ΔΕΔΔΗΕ και στον Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης (πρώην ΛΑΓΗΕ) για σύμβαση σύνδεσης και σύμβαση αγοραπωλησίας της αιολικής εγκατάστασης
  • Στην Πολεοδομία για τις απαραίτητες οικοδομικές άδειες

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ

CO