Βιομάζα

Ως βιομάζα ορίζεται η ύλη που έχει βιολογική, δηλαδή οργανική, προέλευση. Η βιομάζα προέρχεται από διάφορες πηγές. Η άμεσα διαθέσιμη βιομάζα αφορά τα στερεά και υγρά απόβλητα (λύματα) μεγάλων γεωργικών εκμεταλλεύσεων (π.χ. πυρηνελαιουργεία, εκκοκκιστήρια, γεωκτηνοτροφικές μονάδες), ζωικής προέλευσης που προέρχονται από εντατική κτηνοτροφία (π.χ. πτηνοτροφεία, χοιροστάσια, σφαγεία), και δασικών βιομηχανιών (π.χ. πριστήρια, βιομηχανίες χάρτου και χαρτοπολτού). Η έμμεσα διαθέσιμη βιομάζα αφορά τα υπολείμματα γεωργικών καλλιεργειών (π.χ. άχυρο σιτηρών, στελέχη αραβόσιτου και βαμβακιού) και δασικών εκμεταλλεύσεων (μη-συλλεγόμενα υπολείμματα από δραστηριότητες δασικών συνεταιρισμών). Η μελλοντικά διαθέσιμη ή “νέα” βιομάζα αναφέρεται σε ενεργειακές καλλιέργειες (φυτείες δασικών ειδών μικρού περίτροπου χρόνου, π.χ. ευκάλυπτος, ψευδακακία, κ.λπ., ή μη-ξυλωδών καλλιεργειών, π.χ. μίσχανθος, καλάμι, αγριαγκινάρα, ηλίανθος κ.λπ.).

Share this

Εφαρμογές

Σε ό,τι αφορά εμπορικές και βιομηχανικές χρήσεις η βιομάζα βρίσκει πλέον εφαρμογές σε:


  • Παραγωγή ηλεκτρισμού
  • Συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού
  • Υποκατάστατο του πετρελαίου στις μεταφορές
  • Παραγωγή αέριων βιοκαυσίμων, όπως το βιοαέριο
  • Παραγωγή θερμότητας για θέρμανση-ψύξη γεωργικών χώρων και βιομηχανικές χρήσεις
  • Παραγωγή ζεστού νερού και θέρμανση χώρων σε κτήρια
  • Τηλεθέρμανση οικισμών (ΟΤΑ)

Σε επίπεδο επενδύσεων ιδιωτών, η βιομάζα μπορεί να αξιοποιηθεί για θέρμανση κατοικιών, με την καύση τεμαχιδίων ξύλου (wood chips) ή συσσωματωμάτων (wood pellets, μικρά πεπιεσμένα κομμάτια από σκόνη ξύλου) σε σύγχρονους λέβητες υψηλής τεχνολογίας.

 

Πλεονεκτήματα - Περιβαλλοντικά Οφέλη

Τα σημαντικότερα οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη επενδύσεων βιομάζας/βιοαερίου είναι τα ακόλουθα:


  • Η χρήση αποβλήτων και υπολειμμάτων υφιστάμενων εγκαταστάσεων, ως πρώτη ύλη για τις μονάδες βιομάζας/βιοαερίου, επιλύει περιβαλλοντικής και υγειονομικής φύσης ζητήματα. Προλαμβάνονται προβλήματα ρύπανσης που μπορεί να προκύψουν από τη μη-ασφαλή και ανεξέλεγκτη διάθεση των οργανικών αποβλήτων
  • Η χρήση της βιομάζας, είτε ως πρώτη ύλη για μονάδες συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού είτε με την μορφή pellets, αποτελεί ένα οικονομικά αποδοτικό μέσο μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Πρόκειται για φυσικής προέλευσης υλικά, τα οποία κατά τη χρήση τους απελευθερώνουν ουσιαστικά όσο διοξείδιο του άνθρακα έχουν απορροφήσει κατά τη διάρκεια της ζωής τους με αποτέλεσμα να μην επιβαρύνουν το περιβάλλον, σε αντίθεση με την χρήση των ορυκτών καυσίμων.
  • Οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα/βιοαέριο παρέχουν εγγυημένη ισχύ και συμβάλλουν στη σταθερότητα της λειτουργίας του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας.

Θεσμικό Πλαίσιο

Το νομικό πλαίσιο που καλύπτει την δραστηριότητα των εφαρμογών της βιομάζας είναι ιδιαίτερα εκτενές. Ο νόμος 4414/2016 καθορίζει τις τιμές πώλησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, αναλόγως της εγκατεστημένης ισχύος του σταθμού και της προέλευσης του καυσίμου.

Επιπλέον, πληροφορίες διατίθενται από φορείς όπως το ΥΠΕΝ, καθώς και από το ΚΑΠΕ.

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ

CO