Ηλιοθερμικά

Σε αντίθεση με τα φωτοβολταϊκά που μετατρέπουν απ’ ευθείας την ηλιακή ακτινοβολία σε ηλεκτρική ενέργεια, οι ηλιοθερμικοί σταθμοί εκμεταλλεύονται την ηλιακή ενέργεια για να ζεστάνουν ένα μέσο (συνήθως λάδι ή και νερό), το οποίο εξατμιζόμενο κινεί ένα ατμοστρόβιλο και παράγει ηλεκτρική ενέργεια. Οι ηλιοθερμικοί σταθμοί θέλουν υψηλά επίπεδα άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας, η οποία είναι άφθονη μόνο σε υποτροπικά κλίματα και σε ό,τι αφορά την Ελλάδα μπορούν να εφαρμοστούν καλύτερα στην Κρήτη, τη Ρόδο και τη νότια Πελοπόννησο.

Share this

Εφαρμογές

Σε επιχειρηματικό επίπεδο, υπάρχουν διάφορες τεχνολογίες ηλιοθερμικών σταθμών, όπως τα παραβολικά κοίλα κάτοπτρα, οι ηλιακοί πύργοι, οι ηλιακοί δίσκοι, που μπορούν να εφαρμοστούν για:

  • θέρμανση χώρων
  • τηλεθέρμανση οικισμών
  • παραγωγή ηλεκτρισμού

Χαρακτηριστικό γνώρισμα των μεγάλων ηλιοθερμικών σταθμών είναι ότι η παραγόμενη θερμότητα μπορεί να αποθηκευτεί και η ηλιακή ενέργεια να αξιοποιηθεί ακόμη και το βράδυ.

Σε οικιακό επίπεδο, συναντάμε εφαρμογές ηλιοθερμικών συστημάτων για

  • θέρμανση χώρων και
  • παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.

Πλεονεκτήματα - Περιβαλλοντικά Οφέλη

Κάθε κιλοβατώρα που παράγεται από ηλιοθερμικά συστήματα, και άρα όχι από συμβατικά καύσιμα, συνεπάγεται την αποφυγή έκλυσης διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα.

Θεσμικό Πλαίσιο

Η νομοθεσία για τις ΑΠΕ (Ν.4414/2016) προβλέπει συγκεκριμένες τιμές πώλησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικούς σταθμούς οι οποίες είναι εγγυημένες για 25 χρόνια.

Για πληροφορίες σχετικά με τους ηλιοθερμικούς σταθμούς και τα ηλιοθερμικά συστήματα γενικότερα, μπορεί κάποιος να απευθυνθεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το ΚΑΠΕ και την Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας (ΕΒΗΕ). Για θέματα αιτήσεων και την αδειοδοτική διαδικασία που αφορά ηλιοθερμικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, οι επενδυτές θα πρέπει να απευθυνθούν στη ΡΑΕ.

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ

CO